Užitočné info

Užitočné linky

www.drsr.sk Portál daňovej správy
www.nbs.sk Národná banka Slovenska
www.justice.gov.sk Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
www.finance.gov.sk Ministerstvo financií Slovenskej republiky
www.zbierka.sk Elektronická zbierka zákonov
jaspi.justice.gov.sk JASPI - Ministerstvo spravodlivosti SR - aktualizované znenia právnych predpisov
www.zrsr.sk Živnostenský register Slovenskej republiky