Kto sme

ADVEX Consulting je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej nosným produktom je poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva, controllingu a podnikového poradenstva.

Našim cieľom je poskytovanie komplexných služieb v ekonomickej oblasti, ktoré sú orientované na oveľa širší záber, než aké bežne poskytujú spoločnosti s predmetom činnosti orientovanými hlavne na účtovníctvo. Účtovníctvo je nenahraditeľný zdroj informácií pre správne riadenie manažmentu malých, stredných a veľkých podnikateľských subjektov. Má mnoho funkcií a zásad, ktoré pri správnom pochopení umožňujú poskytnúť všetkým záujemcom presne to, čo potrebujú. Nie však každý tieto možnosti využíva. Mnoho spoločností sa orientuje iba na rutinné záležitosti končiace iba zostavením účtovných a daňových výkazov, bez hľadania súvislostí a signálov, poukazujúcich na príčiny vzniku jednotlivých javov. My v takých prípadoch nekončíme, ale pokračujeme ďalej.

Našou pridanou hodnotou je orientácia na nové postupy, ktoré poskytujú klientom presný obraz nielen o stave výsledku hospodárenia, ale aj o stave ich finančnej situácie, majetkovej situácie, o pohľade v akom ich ponímajú banky prípadne iní partneri, s prognózami ďalšieho vývoja. Hĺbkovými analýzami dokážeme odhaliť rezervy v oblasti využívania nákladov ako aj v produkovaní výnosov. Ponúkame orientáciu nielen na zisk, ale aj efektívne riadenie cash flow. A to je presne to, čo je našimi klientmi vysoko cenené. Mnohí z nich po reálnom oboznámení s prekvapením konštatujú nenahraditeľnosť takto získaných informácií, ktoré im doteraz pri riadení spoločnosti chýbali.

Našou výhodou je, že sa môžeme oprieť o bohaté skúsenosti z praxe. V ekonomickej sfére pôsobíme už vyše 20 rokov, počas ktorých sme získali množstvo skúseností z riadenia, zavádzania a kontroly postupov v oblasti finančného manažmentu. Našou ďalšou výhodou je, že vďaka neustálemu štúdiu a hľadaniu nových poznatkov dokážeme poskytnúť vysoko kvalitné služby so širokým záberom činnosti za oveľa nižšie ceny, než aké si účtujú niektoré špecializované domáce či medzinárodné spoločnosti.

Naše hodnoty sú:

  • profesionalita
  • orientácia na klienta
  • vzájomná dôvera
  • flexibilita
  • diskrétnosť a mlčanlivosť

Naši klienti sú z rôznych oblastí podnikania – projektová a inžinierska činnosť, potravinársky priemysel, obchod a distribúcia, cestovný ruch, zdravotníctvo a iné služby.

Ak Vás naša stránka oslovila, a našli ste to, čo ste hľadali, skúste to s nami a staňte sa našim ďalším spokojným klientom. Uvidíte, že sa Vám to oplatí.