Sekcia ostatných služieb

V rámci sekcie ostatných služieb ponúkame služby pre klientov, ktorí hľadajú rady v nasledovných oblastiach

  • vypracovanie interných predpisov a dokumentov
  • overovanie dodržiavania zmluvných podmienok
  • založenie spoločnosti, zmeny v spoločnosti
  • návrh na zápis do obchodného registra
  • pomoc pri konaní valných zhromaždení, spísanie zápisnice z VZ
  • ostatné služby podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klienta