Sekcia poradenská

V rámci poradenskej sekcie ponúkame služby pre klientov, ktorí hľadajú rady v nasledovných oblastiach:

 • cenová oblasť investičnej výstavby
  spracovanie nákladov, prepočtov, súhrnných rozpočtov, kontrolné zostavenia rozpočtových nákladov, kalkulácií, stanovenie cien za projekčné a inžinierske činnosti a pod.
 • poradenstvo pri podnikateľských plánoch a investičných rozhodnutiach
  vypracovanie podnikateľských zámerov, poradenstvo pri získavaní úverov, zastupovanie spoločnosti v procese žiadosti o úver, atď.
 • transakčné poradenstvo
  poradenstvo pri vyhľadávaní a získavaní zahraničných investorov, poradenstvo pri kúpe, predaji podnikov a častí podnikov, poradenstvo pri rozdelení podnikov, predinvestičné finančné previerky (Due dilligence), atď.
 • poradenstvo pri spracovávaní projektov na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ
  zhodnotenie aktuálneho stavu a možností čerpania prostriedkov, vypracovanie žiadostí a podnikateľských plánov záujemcov, spracovanie účtovníctva čerpania eurofondov, atď.